Overleden honden

Helaas hebben honden niet het eeuwige leven. Ook mijn honden niet. Ik heb hier geschreven wat de geboortedata en overlijdingsdata zijn.